Wzrok a rozwój dziecka

Ostre widzenie umożliwia lepsze wykształcenie i przyszłość twojego dziecka

poznawanie świataUkład wzrokowy to doskonały a zarazem delikatny mechanizm, o który powinniśmy dbać aby nam służył jak najdłużej. Oczy są jednym z najbardziej skomplikowanych narządów, którymi dysponujemy i od których zależy nasze funkcjonowanie w świecie zewnętrznym.

Prawidłowy rozwój wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma ogromny wpływ na ogólny rozwój poznawczy, motoryczny i szybkość przyswajania wiedzy.
W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się w pisaniu i czytaniu, bardzo szybko kształtuje współpracę między oczami a rękoma podczas zabaw plastyczno-ruchowych.
Każda niewychwycona wada wzroku ma wpływ na naukę, szybkość rozwoju i pewność siebie.
W późniejszym czasie problemy z widzeniem mogą spowolnić proces przyswajania wiedzy, upośledzić zdolności społeczne i emocjonalne młodej osoby.

Pierwsze sprawdzenie wzroku powinno być zaraz po urodzeniu dziecka, kolejne badanie kontrole w 4, 9 i 30 miesiącu następne badania przy rozpoczęciu nauki szkolnej oraz w każdym kolejnym roku.

Pamiętaj!

■ Wzrok pobudza rozwój poznawczy, intelektualny i fizyczny.
■ Na odbiór bodźców wzrokowych ma wpływ: sprawny układ wzrokowy oraz indywidualne predyspozycje.
■ Główną konsekwencją schorzeń wzroku jest obniżona ostrość wzroku oraz ograniczony zasięg i pole widzenia; co w konsekwencji wiąże się z gorszymi ocenami w nauce, z brakiem zauważenia i wychwycenia drobnych szczegółów, nierozpoznaniem osób znajdujących się w dalszej odległości, słabej kondycji ciała bądź też ograniczeniem kontaktów z rówieśnikami.

Zapewnij oczom ochronę !!

■ Systematycznie odwiedzaj okulistę lub optometrystę.
Optometrysta nie tylko dobiera właściwą korekcję wzroku, ale również zajmuje się badaniem akomodacji widzenia obuocznego oraz prowadzi terapię widzenia.
■ Stosuj właściwą korekcję wzroku.
■ Stosuj okulary z odpowiednimi powłokami. Dostosuj okulary do własnych potrzeb.
■ Stosuj soczewki kontaktowe.
Zapewnią wyraźne widzenie, lepsze odwzorowanie obrazu, bardziej pobudzają widzenie obwodowe oczu oraz gwarantują bezpieczeństwo podczas sportu.

konkurs

Zapraszamy do naszego specjalistycznego salonu dla dzieci na ulicy Koziej.

Posiadamy tu bardzo duży wybór opraw okularowych dla dzieci i młodzieży. Mamy w ofercie również cienkie soczewki o małej średnicy i dużej wytrzymałości na różne przygody jakie mają młode osoby.