Krótkowzroczność może mieć co drugie dziecko

Najlepsze okulary dla dzieci w Lublinie – ul. Kozia 3

Krótkowzroczność może mieć co drugie dziecko. Niekorygowana może powodować problemy w nauce.

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ U DZIECKA MOŻE BYĆ WADĄ WRODZONĄ LUB NABYTĄ. NAJCZĘŚCIEJ UJAWNIA SIĘ JUŻ W WIEKU SZKOLNYM I POGŁĘBIA SIĘ WRAZ ZE WZROSTEM DZIECKA, POCIĄGAJĄC ZA SOBĄ KONIECZNOŚĆ ZMIANY OKULARÓW NA CORAZ SILNIEJSZE.

Krótkowzroczność – inaczej miopia, to wada wzroku polegająca na upośledzeniu ogniskowania przed siatkówką równoległych promieni światła. Szacuje się, że wada ta występuje u 15-25% populacji. Szczególnie u dzieci i młodzieży krótkowzroczność ma tendencje wzrostowe. Jedną z przyczyn tej wady układu optycznego może być zbyt długa oś gałki ocznej – rozwijająca się szczególnie w wieku 12-18 lat, powodująca rozciągnięcie siatkówki i naczyniówki. Może się ona pogłębiać z każdym rokiem. Ten rodzaj wady określany jest krótkowzrocznością osiową. Inną przyczyną krótkowzroczności może być zbyt silne załamanie światła w obrębie soczewki, nieproporcjonalne do długości gałki ocznej (krótkowzroczność refrakcyjna). Ten rodzaj rozwija się szczególnie w okresie dojrzewania płciowego. Na wielkość gałki oraz refrakcję wpływ mają m.in. czynniki środowiskowe (np. ilość czasu spędzona przy pracy wzrokowej z bliska), czynniki genetyczne oraz czynniki etniczne.

Krótkowzroczność szkolna

Krótkowzroczność pojawia się najczęściej w okresie szkolnym, kiedy to oczy naszych dzieci przez dłuższy czas pracują na bliskich odległościach. Krótkowzroczność może mieć co drugie dziecko. Dodatkowo niekorzystnie działa na nie sztuczne oświetlenie. U niektórych dzieci wada pojawia się już w początkowym okresie nauki, w wieku 6-8 lat, a u innych nieco później – 12-15 lat. Uważa się, że ta krótkowzroczność spowodowana jest przez nadmierną akomodację, co powoduje zwiększenie krzywizny soczewki i silniejsze załamywanie promieni świetlnych.

Coraz częściej występowanie krótkowzroczności u dzieci łączone jest z intensywną praca wzrokową, związaną z długotrwałym wpatrywaniem się w ekran telewizora lub monitora kom. Szacuje się, że dziecko spędza tak czas nawet do kilku godzin dziennie. Mięśnie oka po dłuższym czasie spędzonym w szkole nad książkami i zeszytami są tak zmęczone jak inne mięśnie po znacznym wysiłku fizycznym. Jednak w przeciwieństwie do takich treningów, oko nigdy nie odpoczywa. Po szkole dzieci odrabiają lekcje, a później spędzają czas przed telewizorem czy komputerem, co w znaczny sposób wpływa na pogorszenie ich wzroku.

Profilaktyka i leczenie

fot. Krótkowzroczność można leczyć poprzez noszenie okularów korekcyjnych.

W chwili obecnej nie ma skutecznej metody, która zapobiega rozwojowi krótkowzroczności lub hamuje jej progresję. Możemy jednak wyrównać istniejącą wadę i umożliwić prawidłowe widzenie. Najczęściej do tego stosowana jest korekcja okularowa. Warto również pamiętać by dziecko podczas nauki odrywało na jakiś czas wzrok od zeszytu czy książki i spojrzało w dal. Praca wzroku na bliskie odległości nie powinna przekraczać jednorazowo 30 min. Ważna jest także pozycja ciała i odpowiednia odległość oczu od zeszytu – powinna wynosić 35-40 cm. Należy również zadbać o odpowiednie oświetlenie. Światło powinno być rozproszone w całym pomieszczeniu oraz skupione w miejscu pracy. Nie bez znaczenia jest również odpowiednia dieta, bogata w antyoksydanty, witaminy i minerały oraz ruch fizyczny.