Regulamin konkursu Dobry wzrok to super moc!

Regulamin konkursu plastycznego pt.:
„Dobry wzrok to super moc!”


I Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest Właściciel Salonu Optycznego Wrzos Junior, ul. Kozia 3, 20-110 Lublin.

II Założenia.

1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie autoportretu w okularach, w stroju wybranego superbohatera.

2. Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy na temat dbałości o wzrok dzieci i młodzieży

– rozwój tolerancji wśród dzieci i młodzieży dla osób noszących okulary

3. Konkurs skierowany jest do klientów Salonu Optycznego Wrzos Junior, którzy dokonają zakupu pełnej pary okularów (oprawka oraz soczewki okularowe) w terminie od 1 do 30 czerwca 2021 roku.

4. Ograniczenie wiekowe Uczestników:

– od 2 do 16 roku życia.

5. Ze wszystkich kategorii wiekowych wyłoniony zostanie 1 laureat.

6. Harmonogram konkursu.

– ostateczny termin dostarczenia prac: 30.06.2021

– rozstrzygnięcie konkursu: 2.07.2021

– powiadomienie laureata: 5.07.2021- po trzech nieudanych próbach kontaktu telefonicznego Organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia innego laureata.

7. Pracę należy dostarczyć osobiście wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym dostępnym u obsługi Salonu na adres Kozia 3, 20-110 Lublin.

8. Złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Prace plastyczne nie powinny być mniejsze niż format A4. Technika wykonania autoportretu jest dowolna.

10. Na odwrocie pracy należy umieścić imię, nazwisko, wiek Uczestnika oraz tytuł pracy, jeśli został przez niego nadany.

III Ocena prac konkursowych.

1. Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

2. Praca plastyczna musi dotyczyć tematu konkursu oraz być wykonana samodzielnie przez Uczestnika.

3. W celu oceny prac oraz wyłonienia laureata Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie:

1. Olga Larwa

2. Beata Chomiuk

3. Sławomir Wrzos

4. Komisja Konkursowa będzie oceniała zgłoszone prace według następujących kryteriów, uwzględniając możliwości wiekowe:

– zgodności z tematem konkursu

– oryginalności ujęcia tematu

– techniki wykonania

– staranności wykonania.

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie jest możliwe odwołanie się od niej.

IV Nagrody.

1. Nagrodą dla laureata konkursu jest bon prezentowy Decathlonu o wartości 200zł.
2. Nagroda zostananie przekazana laureatowi przez Komisję Konkursową w Salonie Optycznym Wrzos Junior przy ul. Koziej 3 w Lublinie, po uprzednim ustaleniu terminu, o którym Organizator poinformuje laureata drogą telefoniczną.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrodę pocieszenia: kupon na lody Bosko.

V Postanowienia końcowe.

1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie przekazana laureatowi telefonicznie oraz do wiadomości publicznej podana na stronie internetowej Organizatora: www.optykdladzieci.pl.

2. Prace nie podlegają zwrotowi.

3. Zwycięska praca zostanie wyeksponowana w Salonie Optycznym Wrzos Junior.

4. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji zgłoszonych prac na stronie internetowej: www.optykdladzieci.pl oraz www.facebook.com/SalonyOptyczneWrzos.

5. W konkursie nie mogą wziąć udziału dzieci pracowników Salonów Optycznych Wrzos.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, a także umieszczenie imienia, nazwiska i wieku dziecka wraz z pracą, na stronie www. optykdladzieci.pl i www.facebook.com/SalonyOptyczneWrzos